page_banner

תעודות מקצוע צרפתיות

תעודות מקצוע צרפתיות

ערכת Pro-med Antigen Test היא בדיקת זרימה רוחבית של covid-19 שיכולה להשיג תוצאות תוך 15 דקות, ללא מכשיר.הבדיקה לא רק מספקת עבורכם תוצאות רגישות וספציפיות גבוהות, אלא גם נמנעת מהפרגן של השיטה המסורתית אשר בודקת את קוביד-19 חייבת לסיים במעבדה.

כיום, ערכת בדיקה מהירה של Pro-med Antigen אושרה על ידי מדינות העולם, התעודות האחרונות מוצגות על ידי משרד הרפואה הצרפתי, פיתחו גם ערכות זיהוי מרובות אחרות של COVID-19 אשר סומנו גם הן CE, כולל בדיקות נוגדנים ובדיקות אנטיגן.

news

זמן פרסום: 21 בינואר 2022